Távfelügyeleti Rendszer

Távfelügyeleti Rendszerek

Az alfAlarmTM távfelügyeleti rendszer (AMS) az állapotfigyelés és ellenőrzés egy korszerű, gazdaságos és megbízható megoldását képviseli. Az AMS a kezelő nélküli, nehezen megközelíthető vagy távol elhelyezkedő létesítmények és nagykiterjedésű ipari rendszerek és berendezések (pld. gáznyomás- szabályozó állomások, gázszolgáltató hálózatok, tartályparkok) műszaki állapotának távellenőrzésére, az üzemzavarok és illetéktelen beavatkozások távjelzésére alkalmas felügyeleti rendszer. Az AMS üzemi határértékeket (pld. min/max nyomás, hőmérséklet, szint) és üzemállapotokat (pld. szelepek és biztonsági szerelvények nyitott/zárt állapota) figyel és az előírt értékektől való eltérés esetén hibajelzéseket küld.
Méri és tárolja a technológiai adatokat (pld. nyomás, hőmérséklet, szint, koncentráció stb.), szükség esetén beavatkozhat a folyamatba. A felhasználó azonnal értesül a bekövetkezett üzemzavarokról és a lehető legrövidebb idő alatt tud intézkedni. A rendszerben egyidejűleg 256 létesítmény felügyelete biztosítható.
A rendszert egy SCADA felügyeleti szoftver és a felügyelt létesítményeken felszerelt terepi telemechanikai egységek (TTE) alkotják.
A Felügyeleti Központban a WindowsTM operációs rendszer alatt futó felügyeleti szoftver speciálisan erre a célra lett kifejlesztve és mind 16 bites (Windows 3.1 , 3.11), mind 32 bites (Windows 95/NT) verzióban rendelkezése áll. A felhasználónak lehetősége van a teljes rendszer működésének áttekintésére, az állomások topológiai elhelyezkedésének és technológiai ábráinak segítségével, akár valós-időben figyelemmel kísérni az állomások működését, az aktuális technológiai adatokat, illetve változásukat. Hibajelzés esetén a felügyeleti számítógép képernyőjén megjelenik az érintett állomás technológiai folyamatábrája, külön kiemelve az üzemzavart, illetve a riasztást okozó eszközt.
Ezzel egy időben a hibajelzés elektronikus naplózása megtörténik, továbbá nyomtatásra kerül a rendszernyomtatón és továbbítódik az ügyeletes felé hangüzenet, GSM SMS vagy személyhívó üzenet formájában. A riasztott ügyeletes az üzemzavar okának ismeretében azonnal megteheti a szükséges intézkedéseket. A hibák elhárításához szükséges intézkedések előre megadhatóak és a hibaüzenethez rendelhetőek.
A TTE egy RENDSZER VEZÉRLŐBŐL egy KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZBŐL (vonal-meghajtó, URH-modem, telefonvonali-modem, GSM-modem) egy SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉGBŐL (hálózati vagy napelemes ) és a különböző érzékelők és távadók ILLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKBÕL áll. Számos opció áll rendelkezésre a különböző felhasználói igények kielégítésére.
A TTE az adott folyamat adatait a felhasználó által meghatározott időközönként méri és kiértékeli, összehasonlítja az előre-programozott határértékekkel és ha bármely mért érték túllépi a határértékét, akkor a TTE hibajelzést küld (vezetéken, URH-n, telefon- vagy GSM-hálózatok keresztül ) a régióban lévő Felügyeleti központba. Nagyobb kiterjedésű URH rendszerek esetén, a Felügyeleti központ és adott TTE közötti adatátvitel, a többi TTE közvetítésével is biztosítható.
Különböző kiépítettségű bővítőkártyák állnak rendelkezésre, többek között a folyamatok adatainak gyűjtésére (pld. nyomás- és hőmérsékletértékek). A letárolt adatokat a felügyeleti szoftver segítségével le lehet tölteni, ezáltal lehetővé válik a fontosabb adatok analizálása és archiválása anélkül, hogy kimozdulnánk az irodából. Biztonsági okokból a hibajelzések naplózásra kerülnek a TTE-ben is, ezek szintén letölthetők.
A TTE legfontosabb egysége a C-1677-es vezérlő amely egy kompakt egységben magába foglalja a kommunikációs-, mérési-, vezérlési- és adatgyűjtési feladatok ellátásához szükséges összes funkciót. A vezérlő egyedülállóan kis fogyasztásának köszönhetően akár napelemről és akkumulátorról vagy csak akkumulátorról (kiépítettségtől függően) is üzemeltethető. A C-1677 tetszőleges kommunikációs eszközök kezelésére képes, a közvetlen kábeles összeköttetéstől a különböző speciális modemekig (URH, telefon, GSM).
Mivel a rendszer kommunikációs protokollja a lehető legrövidebb üzenetekre lett optimalizálva (a nagy-távolságú URH-s adatátvitel megbízhatóságának növelése érdekében), ezért a szabványos ipari protokollokhoz (Modbus, Allen-Bradley, HART, stb.) való kapcsolódás egy külön kommunikációs vezérlő segítségével valósítható meg.
A rendszer számos területen alkalmazható:

  • - Gáznyomásszabályozó- és mérőállomások felügyelete és adatgyűjtése.
  • - Fölgáz- és kőolajtermelő kutak irányítástechnikai rendszere.
  • - Épületgépészeti rendszerek felügyelete és szabályozása.
  • - Környezetvédelmi felügyelet és mérések.
  • - Távmérés és távadatfeldolgozás.
  • - Biztonságtechnikai alkalmazások